laatste wijziging:
3 juni 2010

 

Genealogie van de familienaam
DUIJTSHOFF en DUYTSHOFF


boerderij Duitshof

Op deze pagina's is de genealogie van de familienaam 'Duitshof' en al zijn spellingsvarianten beschreven. De familienaam Duitshof stamt uit Breedenbroek, een dorp in de Achterhoekse gemeente Gendringen.
Al vanaf het begin van de 17e eeuw wonen er 'Duitshofs' op de plek waar ook nu nog de boerderij Duitshof staat.
Het adres? Duitshofweg 1 !

Duitshofweg-bord

In vroegere dagen werden de landerijen rond het dorp Breedenbroek ook wel Groot-Breedenbroek genoemd. De boerderij had toen de naam 'Eickenhorst'. In het jaar 1643 woonde Willem Duijtshoff er en ontving er als tapper een jachtgezelschap met Graaf Albert van Bergh en de Graaf van Anholt. De rekening bedroeg 14 gulden en 5 stuivers.

In het jaar 1618 trouwde de broer van Willem, Henrick Duitshof met Tonnisken Raterdinck. Hij werd later Hendrik Raterink genoemd, waarschijnlijk omdat hij het gezinshoofd op boerderij Raterink was geworden. Oftewel, de familienamen werden in die dagen niet strikt van vader op kinderen doorgegeven. In de Achterhoek was het gebruikelijk om een persoon te noemen naar de boerderij waar hij vandaan kwam.

Willem had voor zover bekend één zoon: Jan Duijtshof. Jan had geen zonen, maar waarschijnlijk drie dochters: Henrixken, Geertien en Gerritje. Geertien trouwde met Derk Beuijtinck, en bleef op de boerderij Duitshof wonen. Derk kreeg in het vervolg ook als familienaam Duijtshof. Alle afstammelingen in mannelijke lijn van Geertien en Derk - zo'n beetje deze hele genealogie! - heten daarom ook Duijtshof (of een van de andere spellingsvarianten).

Waar komt de naam Duitshof vandaan? Wat betekent het?

Met zekerheid is dit niet te zeggen. Het verband met het nabijgelegen Duitsland is echter niet aannemelijk. Waarschijnlijk moet het gelezen worden als bewoners van de 'volkshoeve', waarbij het woord duits afgeleid is van diets, dat 'van het volk' betekent.

Door de jaren heen is de schrijfwijze van de naam regelmatig veranderd, vaak door onoplettendheid. De meestvoorkomende schrijfwijze is Duitshof, vooral in de Achterhoek. In o.a. Arnhem en Utrecht heeft zich een tak ontwikkeld die Duˇtshoff schrijft (oftewel Duijtshoff in het computertijdperk). In Nieuw Zeeland wonen enkele familieleden die Duytshoff schrijven.


In de jaren '80 hebben Gť Duitshof en Matthijs Duitshof de genealogie van de familienaam uitgezocht. In 1994 is in Varsseveld een Duitshof-reŁnie gehouden waarbij een honderdtal familieleden aanwezig waren.

klik voor een uitvergroting

De meeste 'Duitshofs' wonen ook nu nog in de Achterhoek, vooral rond Varsseveld en Halle.
Het stamboom-onderzoek is gedaan in de gemeente-archieven van o.a. Wisch, Gendringen en in provinciale archieven. Afgerond is het onderzoek zeker nog niet, want er zijn nogal wat 'losse' gegevens uit de 17e eeuw.
Heeft u opmerkingen, vragen of aanvullingen?
Neem gerust contact op via e-mail!

met dank aan Arjan Wisman en Jan Tinnevelt
voor een aanvulling van de oudste gegevens


naar de genealogie | reactie via e-mail